top of page
แสงเพรียง
  • แสงเพรียง
  • แสงเพรียง
  • แสงเพรียง
  • แสงเพรียง

แสงเพรียง

ขนาด:

  • เล็ก: กว้าง: 355 | ความยาว: 390 | ความสูง: 1500
  • กลาง: กว้าง: 340 | ความยาว: 530 | ความสูง: 1500
  • ใหญ่: กว้าง: 400 | ความยาว: 640 | ความสูง: 1500

 

วัสดุ: กระดาษข้าว, เหล็ก

  • ข้อมูลการจัดส่ง

    ฉันเป็นนโยบายการจัดส่งสินค้า ฉันเป็นที่ที่ดีในการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดส่ง การบรรจุหีบห่อ และต้นทุนของคุณ การให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับนโยบายการจัดส่งของคุณเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าพวกเขาจะซื้อสินค้าจากคุณได้อย่างมั่นใจ
bottom of page